torstai 30. huhtikuuta 2009

EU-vaalit ovat tilaisuus ottaa kantaa Suomen suuntaan

EU-vaalit eivät näytä kiinnostavan suurta yleisöä. Tämä on hyvin ymmärrettävää. Kysymys kuuluu, mihin EU-vaaleissa annettu ääni vaikuttaa.
Hyvin monien suomalaisten mielestä vastaus on: Ei mihinkään.

EU-vaaleissa valitaan 13 suomalaista edustajaa EU-parlamenttiin yli 700 muun joukkoon. EU-parlamentti ei ole oikea parlamentti eikä sen jäsenillä ole edes oikeutta tehdä lakialoitteita. Ei siis ihme, että vaalit eivät juuri innosta.

Asiaa voidaan ajatella myös toisin. EU-vaaleissa voidaan ottaa kantaa Suomen suuntaan ja erityisesti Suomen ja EU:n suhteeseen.

Jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus muodostaa mielipiteensä eri vaihtoehtoja punniten, olisi käytävä avointa julkista keskustelua asioista, vaihtoehdoista.
Tuo keskustelu loistaa poissaolollaan. Nykyisellä menolla EU-vaalit eivät innosta äänestäjiä ja yhteiskunnalliset jännitteet jatkavat kasautumistaan.

Itsenäisyyspuolueen esittämä vaihtoehto nykyiselle politiikalle perustuu eroamiseen EU:sta. Siitä todellakin voi erota eduskunnan enemmistöpäätöksellä eikä erosta seuraa mitään sakkomaksuja. Kaupankäynti, ihmisten liikkuminen ja opiskelu sujuvat nykyiseen tapaan ilman EU-jäsenyyttä.

EU:sta eroaminen avaa mahdollisuudet turvata ja luoda työpaikkoja, pelastaa peruspalvelut ja oma elintarviketuotanto sekä pysyä sotilasliittokehityksen ulkopuolella. Aitoa kansainvälistä yhteistyötä voi tehdä parhaiten sellainen Suomi, joka päättää omista asioistaan. Itsenäisyyden palauttaminen siis turvaa tulevaisuuden.

Kun päästään keskustelemaan tulevaisuuden vaihtoehdoista, alkavat jopa EU-vaalit kiinnostaa suomalaisia. Vielä on aikaa keskustelulle. Mitä tekevät Suomen suuret viestimet? Uskaltavatko valtapuolueiden edustajat tv-kameroiden edessä samaa pöytään haastajien kanssa? Vai vaietaanko Suomessa edelleen kahdella kielellä?

perjantai 24. huhtikuuta 2009

Perusasioita EU-jäsenyydestä ja siitä eroamisesta

Suomen EU-jäsenyyden vaihtoehdoista ei juuri käydä avointa julkista keskustelua. Siksi on syytä tuoda esille muutamia perusasioita, jotka eivät ole tuttuja läheskään kaikille suomalaisille.

EU-jäsenyys on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Perustuslakimme mukaan Suomi on itsenäinen valtio ja ylin valta Suomessa kuuluu Suomen kansalle.

EU-Suomi ei ole itsenäinen, sillä Suomella ei ole enää itsenäistä lainsäädäntövaltaa niissä asioissa, jotka kuuluvat EU:n päätösvaltaan eikä Suomella ole enää omaa itsenäistä ulkopolitiikkaa. Ylin valta kaikissa asioissa, jotka EU on ottanut päätettäväkseen, kuuluu EU:n toimielimille.

Vaihtoehto EU-jäsenyydelle ei ole EU-kriittisyys. Kriittisyys ei riitä. Vaihtoehto on Suomen ero EU:sta. EU:sta ei ole vielä eronnut mikään jäsenmaa, mutta Grönlanti erosi aikanaan Euroopan yhteisöstä EY:stä. On siis hyvä muistaa, että:

1. Suomi voi erota EU:sta.

2. EU:sta erotaan eduskunnan enemmistöpäätöksellä.

3. EU:sta eroaminen ei tuo muutoksia suomalaisten vapaaseen liikkumiseen tai kaupankäyntiin EU-alueella. Sen takaa voimassa oleva Euroopan talousalue (Eta) –sopimus. Sveitsi on järjestänyt suhteensa EU:hun ilman Eta-sopimusta erillissopimuksilla.

4. EU:sta eroaminen ei maksa mitään eikä siitä seuraa mitään sakkomaksuja.

Mielipidetiedustelujen mukaan n. 70 prosenttia suomalaisista haluaa, että tärkeimmät asiat päätetään Suomessa. Tämä on mahdollista sen jälkeen, kun Suomi eroaa EU:sta.

EU-vaaleissa suomalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa Suomen itsenäisyyden palauttamisen eli EU:sta eroamisen puolesta. Itsenäisyyspuolueen vaaliteema on ”Erotaan EU:sta”. On huomattava, että yksikään eduskuntapuolue ei ole tällä kannalla.

Laajemmat perustelut EU:sta eroamiselle löytyvät täältä: http://www.ipu.fi/pub/eurovaalit2009/Vaaliohjelma

maanantai 20. huhtikuuta 2009

Kataisen erehdys

Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen hyökkäsi puheessaan 17.4. EU-jäsenyyden vastustajia vastaan. Kataisen mukaan ehdokkaan tavoitteeksi ei riitä, että tietää vastustavansa unionia ja keskustelu EU:n hyvyydestä meni jo 15 vuotta sitten.

Katainen voisi tuskin olla enempää väärässä. Ensinnäkin kaikista tärkeistä asioista täytyisi voida käydä avointa julkista keskustelua.

Toiseksi 15 vuotta sitten käyty EU-keskustelu oli valtiovallan taholta suuri harhautus. Suomalaiset huijattiin unioniin valheellisilla lupauksilla. Lisäksi päätös EU-jäsenyydestä ja markan vaihtamisesta euroksi tehtiin Suomen perustuslakia rikkoen. EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, jota emme olisi saaneet EU:n ulkopuolella. Lista EU-jäsenyyden aiheuttamista tuhoista on sen sijaan pitkä.

Virheitä on mahdollista korjata. Suomi voi erota EU:sta. Siihen tarvitaan eduskunnan enemmistöpäätös. Siitä ei seuraa mitään sakkomaksuja. Kaupankäynti ja liikkuminen EU-alueella sujuu kuten nykyisin voimassa olevan Euroopan talousalue (Eta)-sopimuksen turvin.

Itsenäisyyspuolue osallistuu EU-vaaleihin, jotta niillä 1-2 miljoonalla äänioikeutetulla, jotka haluavat Suomen olevan itsenäinen ja puolueeton
– torjuvat siis EU:n ja Naton - olisi todellinen vaihtoehto käytössään.

Nykyisen politiikan jatkumisen kannalta on taivaan lahja, että Perussuomalaisten EU-kriittinen puheenjohtaja on esillä. Hän kun kannattaa sekä Suomen pysymistä EU:n jäsenenä että Nato-jäsenyyttä.

Jos Katainen on varma asiastaan ja EU:n hyvyydestä, hän lienee valmis avoimeen tv-keskusteluun EU:sta ja Suomen jäsenyydestä siinä. Kuka järjestäisi mahdollisuuden keskusteluun? Tiedän, että tämä on liikaa pyydetty, kun vaalit ovat tulossa.

keskiviikko 15. huhtikuuta 2009

Suurten riskien välttäminen ja geenimuuntelu

Monia asiaan vihkiytymättömiä varmaankin ihmetyttää se, että geenimuuntelusta esitetään täysin vastakkaisia näkemyksiä. Tämä on toki tavallista monessa muussakin kysymyksessä, mutta kun kyse on ruoasta, voisi toivoa asiantuntijoina esiintyviltä jonkinlaista yhteisymmärrystä.

Suhtautumisessa geenimuunteluun ei yhteisymmärrystä ole näkyvissä. Siksi kannattaa muistaa, että on kaikki syy välttää sellaisia menettelyjä ja toimintatapoja, joilla on laajat mutta tuntemattomat vaikutukset. Tämä pätee muuhunkin kuin ruoan tuotantoon.

Geenimuuntelun suhteen riskit ovat ilmeiset ja suuret. Kun tutustuu geenimuuntelun merkittävimpään toteuttajaan, kansainväliseen suuryritykseen Monsantoon, on helppo nähdä perussyy geenimuuntelun taustalla. Se on raha.

Ruoan geenimuuntelua yritetään perustella mm. nälän voittamisella. Perustelu on irvokas, kun tiedetään, että geenimuunneltujen siementen kalleus on ajanut esim. Intiassa tuhannet maanviljelijät itsemurhiin.

Lähivuosikymmeninä ruoka tulee olemaan maailmalla suuri kysymys. On suomalaisten tehtävä hoitaa asiat niin, että Suomessa riittää turvallista ruokaa omasta takaa.

Köyhimpien maiden ruokaturva hoituu myös parhaiten mahdollisimman suurella omavaraisuudella. Jokaisella maalla tulisi olla sekä oikeus että velvollisuus huolehtia elintarvikeomavaraisuudestaan peruselintarvikkeiden osalta.

torstai 9. huhtikuuta 2009

Näin erotaan EU:sta

1. EU:sta erotaan eduskunnan enemmistöpäätöksellä.
2. EU:sta eroaminen ei tuo muutoksia suomalaisten vapaaseen liikkumiseen tai kaupankäyntiin EU-alueella. Sen takaa voimassa oleva Euroopan talousalue (Eta) –sopimus.
3. EU:sta eroaminen ei merkitse mitään sakkomaksuja.
http://www.blogger.com/img/blank.gif
EU:sta eroamiseen on paljon hyviä syitä. Niitä löytyy täältä:
http://www.ipu.fi/pub/eurovaalit2009/Vaaliohjelma
EU:sta eroamista voi tukea EU-vaaleissa äänestämällä Itsenäisyyspuolueen ehdokkaita.
EU-kriittisyys on tarpeen, mutta se ei riitä. Kriittisyys ilman todellista vaihtoehtoa auttaa nykyisen politiikan jatkumista.

keskiviikko 8. huhtikuuta 2009

Talousjärjestelmän kriisi

Meneillään oleva talouskriisi on myös talousjärjestelmän kriisi. Julkisuudessa ei kuitenkaan juuri näy keskustelua kriisin perussyistä ja järjestelmän todellisesta uudistamisesta. Tämä on hyvin huolestuttavaa.

Yksi kriisin perussyistä on tyhjästä luodun rahan valtava määrä. Keinottelukuplan summaksi on arvioitu 60 000-1 000 000 miljardia dollaria. Ei kuulosta uskottavalta, että kriisi ratkeaisi lisärahan pumppaamisella markkinoille, niin välttämätöntä kuin se lieneekin. Keinottelukuplaan verrattuna G 20-maiden äskettäin lupaama 1000 miljardin dollarin elvytyspaketti tuntuu vaatimattomalta.

Velka luo taloudellisen kasvun pakon. Tämä kasvu on kestämättömällä pohjalla, kun se perustuu aineellisen kulutuksen lisäämiseen. Viime vuonna me ihmiset kulutimme luonnonvaroja 40 prosenttia enemmän kuin maapallo tuotti niitä. Ja kuitenkin esim. Kiina ja Intia ovat vasta pääsemässä vauhtiin kulutuksessaan.

Aineellisen kasvun pakko on siis tuhoisa vaatimus.

Pankkien valvonnan tiukentaminen ja veroparatiisien kitkeminen ovat välttämättömiä tavoitteita, mutta eivät riittäviä.

Talousjärjestelmän kriisi vaatii uutta ajattelua. On mentävä syvemmälle ja pyrittävä tunnistamaan ja tunnustamaan tosiasiat vaikka ne eivät olisi miellyttäviä. Siten voidaan löytää tie kestävämmälle pohjalle.

Talouden ja markkinoiden tulee olla ihmistä varten eikä päinvastoin.

torstai 2. huhtikuuta 2009

Lamaan pystytään vastaamaan suomalaisinkin toimin

Valtiovarainministeri Kataisen mukaan lama kääntyy nousuksi, kun maailman suurten pankkien huonot tase-erät on löydetty ja hoidettu ja kun luottamus rahoitusmarkkinoihin palautuu. ”Siitä se sitten lähtee”, sanoo Katainen.

Kataisen resepti on huono. Odotusajasta voi tulla pitkä. Se merkitsee passiivisuutta, työttömyyden merkittävää kasvua ja kuntien toteuttamaa peruspalvelujen heikentämistä.

Kataisen resepti on ymmärrettävä sikäli, että Suomi on osa euroaluetta ja EU:ta ilman omaa rahaa ja itsenäistä talouspolitiikkaa. Olemme kuin lastu maailmantalouden laineilla. Oman rahan ja itsenäisen päätösvallan puuttuminen ovat laman kanssa tuhoisa yhdistelmä.

Suomeen joudutaan ennen pitkää palauttamaan itsenäisyyden keskeiset elementit. Sitä ennen on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja kuin odottaminen.
Tarvittavia keinoja pitäisi yrittää käyttää, vaikka ne olisivat EU-määräysten vastaisia.

Työllistymistä voitaisiin helpottaa nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa 100 000 euron liikevaihtoon. Vielä suurempi työllistävä vaikutus olisi sillä, että nykyiset työn sivukulut poistettaisiin ja vastaavat maksut kerättäisiin tuotannon jalostusarvon perusteella.

Taistelussa lamaa vastaan ja taistelussa ympäristön puolesta voidaan käyttää samaa lääkettä. Nykyinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä tulee uudistaa. Tulevaisuus on uusiutuvassa hajautetussa energiantuotannossa. Kyseessä on historian suurin investointimahdollisuus ja samalla mahdollisuus laman voittamiseen.

Meneillään oleva kriisi osoittaa, että talousjärjestelmä pitää uudistaa perusteellisesti.
On rakennettava sellaista tulevaisuutta, jossa päätöksiä tehdään ihmisten eikä talouden ehdoilla ja jossa ihmisen tarpeet sovitetaan yhteen luonnon kestokyvyn kanssa.