keskiviikko 30. kesäkuuta 2010

Suomalaiset haluavat oman rahan

”Haluaisitko Suomen markan takaisin käyttöön?” kysyttiin Ilta-Sanomien nettisivulla 29.-30.6. Vuorokaudessa vastauksia oli tullut yli 13 000. Vastaajista 70 prosenttia halusi oman rahan takaisin.

Erilaisiin kyselyihin on syytä suhtautua varauksella, mutta kyseinen gallup kertoo kyllä jotakin. Siitä voi olla varma, että suomalaiset valitsevat maallemme toisenlaisen politiikan kun heillä on siihen todellinen mahdollisuus.

Nyt Suomessa eletään suuren vaikenemisen aikaa. Vaietaan siitä, että Suomelta on viety itsenäisyys ja oma raha maamme perustuslakia rikkoen. Siitäkin vaietaan, että Suomi on liitetty osaksi liittovaltio-EU:ta vastoin perustuslakiamme. Mistä ei voi puhua, siitä täytyy vaieta.

EU:n todellinen luonne paljastuu suomalaisille hitaasti mutta varmasti. Unioni ei olekaan hyvinvoinnin takaaja, vaan suurten jäsenmaiden ja suuryritysten johtama eriarvoisuutta lisäävä harvainvalta. EU:ssa kyse on enemmän kansainvälisistä alistussuhteista kuin yhteistyöstä. Emme ole saaneet EU-jäsenyydestä mitään sellaista hyvää, jota emme olisi saaneet ilman jäsenyyttä. Maksamme yhä enemmän siitä, että EU tuhoaa hyvinvoinnin perustaa.

Suomalaiset tulevat vielä saamaan oman rahan ja maansa itsenäisyyden takaisin. Muutoksen toteuttaja löytyy läheltä. Tarvitsee vain katsoa peiliin. Ja tehdä asioille jotakin. Ainakin äänestää oikein.

keskiviikko 23. kesäkuuta 2010

ALLE 1000 EURON KUUKAUSITULOT VEROVAPAIKSI - SUURIMMILLE TULOILLE 90 PROSENTIN VERO

Verotuksen uudistamista pohtinut työryhmä jätti äskettäin väliraporttinsa. Siinä esitetään merkittäviä veroleikkauksia. Henkilöverotuksessa merkittävin muutosesitys on suurimpien tulojen verotuksen keskimääräistä suurempi alentaminen. Pääomatuloveroa esitetään nostettavaksi kahdella prosenttiyksiköllä.

Keskustan, Kokoomuksen ja SDP:n johdolla on verotusta kevennetty vuositasolla noin 7 miljardia euroa viimeisten 15 vuoden aikana. Veroalennukset ovat suosineet suurituloisia. Samaan aikaan kunnat ovat korottaneet veroja ja maksuja. Tämä on rasittanut suhteellisesti eniten pienituloisia. Eriarvoisuuden kasvu on siis tapahtunut suurelta osin veropolitiikan kautta.

Valtio ottaa lisävelkaa tänä vuonna n. 12 miljardia euroa. Tulevana vuonna jatkunee sama tahti. Esityksen veronalennuksista hyvätuloisille tässä tilanteessa ovat vastuuttomia.

Uuden pääministerin mukaan tärkeintä verotuksessa on kasvun ja työllisyyden tukeminen sekä kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu. Olisi syytä käydä perusteellista keskustelua siitä, mitä kukin tarkoittaa oikeudenmukaisuudella. Onko se sitä, että tuloeroja tasataan vai lisätään? Onko oikein, että pienimmistäkin pääomatuloista maksetaan veroa samalla prosentilla kuin miljoonatuloista? Verotyöryhmä ei esitä muutosta tähän verotuksen pahimpaan vinoumaan.

Pienituloisimpien asemaa voidaan parantaa tekemällä alle 1000 euron kuukausitulot verovapaiksi. Kenenkään käteen jäävän tulon ei tarvitse olla 10-kertainen pienimpään tuloon verrattuna. Kukaan ei ole sellaisia ansainnut, sillä elintasomme ja kulttuurimme perustuvat menneitten sukupolvien ja kaikkien nykyistenkin ihmisten tekemään työhön ja keksintöihin. Tulojen kohtuullistaminen voidaan toteuttaa verotuksen avulla esim. siten, että suurimmista tuloista peritään 90 prosentin vero.

Työllisyyden parantamiseksi on nostettava arvonlisäverovelvollisuuden alaraja 100 000 euron liikevaihtoon. Näin helpotettaisiin pienten palveluyritysten asemaa ja madallettaisiin kynnystä yritystoiminnan aloittamiseen.

Hyvinvoinnin pelastaminen vaatii vielä paljon enemmän kuin oikeudenmukaisempaa verotusta. Nyt kun työn ja tuotannon tulokset viedään suurelta osin pois maasta, ei olla kestävällä tiellä. Suomalaisen työn ja tuotannon on jäätävä palvelemaan koko yhteiskuntaa.

EU kieltää jäsenmaitaan puuttumasta pääomien liikkeisiin. On siis hyväksyttävä nykyinen hyvinvoinnin alasajo tai ryhdyttävä eroamaan EU:sta.

perjantai 4. kesäkuuta 2010

Suomesta on tulossa ulkomaisen ydinjätteen kaatopaikka

EU:n säännösten mukaan jäte on tavaraa. Myös ydinjäte on jätettä ja siis tavaraa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n keskeisiä periaatteita. Ja Lissabonin sopimuksen mukaan EU:n lainsäädäntö on jäsenmaiden lakien yläpuolella.

Suomen hallitus esittää ydinvoimalan rakentamislupaa mm. Fennovoimalle. Sen suurin omistaja on saksalainen energiajätti E.ON. Jos eduskunta myöntää luvan Fennovoimalle, täytyy yhtiön löytää jostakin sijoituspaikka ydinjätteilleen.

EU:n säännöksiä toteutettaessa ei liene juuri keinoja estää ydinjätteen tuontia E.ONin muista Keski-Euroopassa sijaitsevista ydinvoimaloista. Asia on joka tapauksessa jäänyt Suomessa vaille julkista keskustelua. Saksassa ovat useat tutkijat ja poliitikot väläytelleet ratkaisun ydinjätteiden loppusijoitukselle löytyvän nimenomaan harvaanasutusta Suomesta.

Ministeri Pekkarinen väläytti ydinjätteiden sijoituspaikaksi Sievin kuntaa. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Timo Kallin mukaan jätteet voisivat päätyä uuden voimalan sijoituspaikkakunnalle Pyhäjoelle tai Simoon.

Ydinjätteiden loppusijoituksesta ei ole tehty missään lopullisia päätöksiä. Suomessa Eurajoen Olkiluotoon louhittavan luolaston kiviaineksen kestävyydestä ja kallioperän vakaudesta on hyvin erilaisia käsityksiä ja tutkimustuloksia. Jätteiden suojaksi suunniteltujen kuparikapseleiden kestävyydestä on esitetty vahvoja epäilyjä ainakin ruotsalaisissa tutkimuksissa.

Ydinjätteiden sijoitukseen liittyvät kysymykset kertovat, että ydinvoiman lisärakentaminen sisältää paljon riskejä. Riskejä ja kustannuksia siirretään tuleville sukupolville. Se tuskin on kestävää kehitystä.

Olisi syytä tunnustaa, että ydinvoiman todellisia kustannuksia ei tiedetä. Onneksi on olemassa riittävästi tapoja tuottaa energiaa turvallisemmin ja kaikki kustannukset huomioon ottaen myös edullisemmin.