perjantai 27. heinäkuuta 2012

Pää ensin ulos eurosta ja EU:sta

Pääministeri Jyrki Katainen pelotteli hiljattain eurosta eroamisen seurauksilla. Kataisen mukaan euroero olisi tavalliselle veronmaksajalle taloudellinen katastrofi. Ero merkitsisi pääministerin mukaan myös verojen korotuksia ja hyvinvointipalvelujen rajua leikkaamista.

Pääministerin mukaan ei ole olemassa helppoa ratkaisua, jolla Suomi irtautuisi rahaliitosta ja kukoistaisi yksinään. Erosta kohkaavat ovat Kataisen mukaan myös jättäneet kertomatta millaista olisi oman pienen valuuttansa kanssa painiskelevan Suomen arki. Kauniiksi lopuksi pääministeri moitti euroeron ennustajia tyhjistä ja epä-älyllisistä puheista.

Oletetaan, että pääministeri on vakavissaan. Ensinnäkin eurosta eroaminen ja oman rahan käyttöön siirtyminen vaativat eduskunnan päätöstä. Kyse on tahdosta ja asenteesta. Siinä vaikeus onkin nykyisten päättäjien kohdalla. Pitää saada ensin pää ulos eurosta. Euroeroon tarvitaan merkittävä asennemuutos tai uudet päättäjät. Kansalaisten keskuudessa tuo asennemuutos on voimakkaana käynnissä.

Euroero ja omaan rahaan siirtyminen tuovat myös mahdollisuuden itsenäiseen keskuspankkiin ja talouspolitiikkaan. Jos Suomi jatkaa EU:n jäsenenä ja toteuttaa unionin määräämää politiikkaa, hyvinvointipalvelujen yksityistäminen ja leikkaaminen jatkuvat. EU:n ulkopuolella Suomella on mahdollisuus omaehtoiseen talouspolitiikkaan ja siitä huolehtimiseen, että suomalaisen työn ja tuotannon tulokset jäävät nykyistä enemmän hyödyttämään koko yhteiskuntaa. Itsenäisyys tekee mahdolliseksi rahan hallinnan siirtämisen pankeilta valtiolle. Tämä on ennen pitkää välttämätöntä. On mieletöntä, että valtiot ovat rähmällään rahoittajapankkien edessä.

Mitä tulee Suomen kukoistamiseen, sitä ei ole EU-Suomelle näkyvissä. Sen sijaan itsenäinen Suomi voi hyvin kukoistaa. Ei toki yksinään, vaan tehden yhteistyötä omista lähtökohdistaan ja päättäen itse, mikä yhteistyö on järkevää. Nykyiset kansainväliset alistussuhteet eivät ole aitoa yhteistyötä.

Oman valuutan pienuudella pelottelevalta pääministeriltä pitää kysyä, olisiko Suomen pitänyt jäädä suureen Venäjän valuutta-alueeseen v. 1860, kun Suomi tuolloin sai oman rahan? Tai miksi pienehkön väestön ja valuutan Kanada ei ole ottanut naapurimaan USA:n rahaa käyttöönsä? Entä joutuvatko pienten valuuttojen Ruotsi, Norja ja Sveitsi jotenkin erityisesti painiskelemaan verrattuna Euro-Suomeen? Itsenäisen arki on vastuun kantamista ja valintojen tekemistä.

EU:n ohjaama politiikka on merkinnyt varsinkin pienituloisille taloudellista katastrofia. Verotusta on kevennetty erityisesti suurituloisimmilta ja siirretty enemmän pienituloisten maksettavaksi kunnallisveroina ja erilaisina maksuina.

Mikä puhe sitten on tyhjää ja epä-älyllistä? Jospa annettaisiin kansalaisten tehdä siitä omat johtopäätöksensä. Tarjolla on runsaasti välineitä, joissa voi käydä julkista keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. Joka luottaa omaan asiaansa, voi huoletta antautua keskusteluun vastakkaisten näkemysten kanssa. Meneillään olevat kriisit tarjoavat tilaisuuden kehittää alkeellista keskustelukulttuuriamme.

perjantai 20. heinäkuuta 2012

Perussuomalaisten eurokanta on suuri hämäys

Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen kirjoitti Uuden Suomen blogissaan 19.7. "Itse olen sitä mieltä, että Itämeren alueelle ja keskisen Euroopan alueelle pitäisi rakentaa löyhä valtioliitto. Se hoitaisi ne asiat, jotka on tarpeen yhdessä hoitaa. Muut asiat hoituisivat kansallisella tasolla." Tossavainen jatkoi: "löyhä valtioliitto niiden valtioiden kesken, jotka ovat keskenään samankaltaisia ja keskenään toimeen tulevia. Mielestäni se on perussuomalaisten keskuudessa vallitseva yleinen näkemys." Tämä on todellinen uutinen.

Valtioliitto on sotilasliittoa pidemmälle menevä liittouma. Valtioliitto tarkoittaa ainakin yhteistä ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Suomi valtioliitossa muun muassa Saksan kanssa on siis Perusuomalaisten toive. Toivottavasti tämä tulee selväksi kaikille suomalaisille.

Perussuomalaisten puheenjohtajalta on tivattu pitääkö Suomen Perussuomalaisten mielestä olla eurossa vaiko ei. Selvää vastausta ei ole tullut. Soini on vaatinut selvitystä eurosta eroamisen seurauksista.

Keskeiset seuraukset eurosta eroamisesta ovat selvät. Oman rahan käyttöön ottaminen ei ratkaise automaattisesti talouden ja yhteiskuntakehityksen ongelmia. Oma raha ja keskuspankki tekevät kuitenkin mahdolliseksi itsenäisen raha- ja talouspolitiikan sekä monien ongelmien ratkaisemisen. Kauppa käy eri puolille myös oman rahan kanssa. Tämän pitäisi olla selvää ilman kummempia selvityksiä. Yhtä selvää on, että EU:ssa Suomi on sidottu suurten jäsenmaiden ja suuryritysten johtamaan demokratian vastaiseen liittovaltiohankkeeseen.

Mitä Perussuomalaisten eurokanta käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa euron romahduksen odottelua. Se tarkoittaa myös Suomen pysymistä EU:n jäsenenä. EU:ta ei olla muuttamassa löysemmäksi vaan tiiviimmäksi liittovaltioksi. Eikä euron romahduksesta ole mitään takeita, koska EU:n keskuspankki voi luoda tyhjästä lisää rahaa. Tätä on mm. presidentti Niinistö esittänyt.

Perussuomalaisten hyvä eurokritiikki kääntyy siis vahvaksi tueksi nykyisen politiikan jatkumiselle. Perussuomalaisten eurokanta tukee Suomen pysymistä eurossa ja EU:ssa. Kun Keskusta on ilmoittanut sitoutuvansa EU-jäsenyyteen ja euroon, ovat kaikki nykyiset eduskuntapuolueet tahtoen tai tahtomattaan tukemassa nykyisen politiikan jatkumista.

Itsenäisyyspuolueen eurokanta on selvä. Eurosta ja EU-jäsenyydestä pitää päästä eroon. Mitä pikemmin, sen parempi. Itsenäisyys tekee mahdolliseksi aidon kansainvälisen yhteistyön. Se mahdollistaa myös vastaamisen nykyisiin ja tuleviin ongelmiin omalta pohjalta, ilman ylikansallisia alistussuhteita.

tiistai 17. heinäkuuta 2012

Joku vei kansan vallan

Eduskunta hyväksyi 18. heinäkuuta 1917 valtalain ja julistautui korkeimman vallan haltijaksi Suomessa. Näin 18.7. olisi saattanut olla oikeampi päivä itsenäisyyspäiväksi kuin 6. joulukuuta, jolloin eduskunta hyväksyi itsenäisyysjulistuksen v. 1917. Juhlintaa ajatellen säätkin ovat yleensä suosiollisempia heinäkuussa kuin joulukuussa.

Muutamina vuosina vietettiin kansanvallan päivää 17. heinäkuuta. Tuona päivänä v. 1919 hyväksyttiin itsenäistyneelle Suomelle perustuslaki, jonka mukaan ylin valta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.

Mikä onkaan tilanne EU-Suomessa itsenäisyyden ja kansanvallan suhteen? Virallinen totuus on, että Suomi on edelleen itsenäinen ja demokraattinen. Käsitteet pitää määritellä, jotta asioita voidaan käsittää ja voidaan käydä keskustelua. Valtiollinen itsenäisyys on yleensä määritelty niin, että siihen kuuluu muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, tuohon lainsäädäntöön nojaava itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka. Tämän määritelmän mukaan EU-Suomi ei ole itsenäinen valtio.

Ylin valta Suomessa kuuluu perustuslakimme mukaan kansalle. Suomen kansa on yhtä kuin Suomessa asuvat Suomen kansalaiset. Perustuslain määräys, jonka mukaan eduskunta edustaa Suomen kansaa, tarkoittaa sitä, että eduskunnalla ei ole oikeutta luovuttaa Suomen kansalle kuuluvaa valtaa millekään kolmannelle osapuolelle. Ei myöskään pois maasta. Kun "kansa" ymmärretään koskevaksi nykyisten suomalaisten lisäksi myös menneitä ja tulevia sukupolvia, on vallan kuuluminen kansalle luovuttamaton oikeus.

Jokainen ajatteleva ihminen näkee, että ylin valta on yhä useammissa asioissa siirretty Euroopan unionin elimille. Miten on mahdollista, että näin on tehty, tulee myöhemmin selvitettäväksi. Jonkinlainen totuuskomissio lienee tarpeen perustaa.

Kansanvallan, demokratian perään on nyt syytä kysyä. Mitä sillä tarkoitetaan? Kun kansanvallalla tarkoitetaan sitä, että kansalaisten enemmistön tahto muovautuu poliittisiksi päätöksiksi, pitää tuota tahtoa sekä kysyä että kunnioittaa. Demokratia syntyy keskustelusta. Tarvitaan siis avointa julkista keskustelua tulevaisuuden vaihtoehdoista. Kun edustuksellinen demokratia on rappeutunut ja korruptoitunut, tarvitaan suoraa demokratiaa. Siis sitovia kansanäänestyksiä.

EU-jäsenyys on merkinnyt luopumista valtiollisesta itsenäisyydestä ja kansanvallasta. Ylintä valtaa käyttävät monissa asioissa ylikansalliset elimet, joita ei ole valittu vaaleilla ja joiden toimia ohjaavat suurten EU-maiden ja suuryritysten edut. Näin ei voi pitkään jatkua.

Nyt on medialla mahdollisuus tehdä suuri palvelus tulevaisuudelle avaamalla vihdoin portit keskustelulle harjoitettavan politiikan vaihtoehdoista. Keskustelua ei tarvitse pelätä, jos luotetaan omaan asiaan.

Kansanvallan ja maamme itsenäisyyden palauttaminen on kansan itsensä käsissä.

torstai 12. heinäkuuta 2012

Suomen vajoaminen pitää pysäyttää

Yrittäjäjärjestön varatoimitusjohtajan mukaan Suomen eroaminen eurosta ei tee Suomesta Ruotsia. Näin varmasti on. Mutta euroero mahdollistaisi sen, että Suomi voisi lähentyä Ruotsia, jolla on oma valuutta. Euro-Suomi loittonee Ruotsin mallista.

Ruotsin malliakin parempi on Norjan ja Sveitsin malli. Niillä on oman rahan lisäksi itsenäinen lainsäädäntövalta eli ne ovat itsenäisiä valtioita. Sellainen Suomikin oli kymmeniä vuosia. Niiden aikana Suomesta rakennettiin hyvinvointiyhteiskunta.

EU-komissaari Olli Rehn varoittaa selvittämästä eurosta eroamista, koska sanat voivat muuttua teoiksi. Tämä Rehnin varoitus on ymmärrettävä, koska demokratia syntyy keskustelusta. EU ei kestä avointa julkaista keskustelua. Rehn, joka on vannonut uskollisuudenvalan EU:lle, tekee toki töitä suuren palkkansa eteen.

EU on demokratian vastainen suurvaltahanke, jota ohjaavat suuret jäsenmaat ja suuryritysten lobbarit. EU-jäsenyys merkitsee Suomelle alistussuhdetta.

Eriarvoisuuden ja köyhyyden kasvu, hyvinvointipalvelujen rahoituskriisi ja yksityistäminen, kansallisvarallisuuden polkumyynti suursijoittajille sekä liukuminen sotilasliittokehitykseen ovat EU-jäsenyyden seurausta.

Suomi vajoaa Euroopan tyhjiin imetyksi peräkyläksi. Tämä vajoaminen pitää pysäyttää. Sen voivat tehdä vain suomalaiset itse. Paino on sanalla tehdä. Itsestään suunnanmuutos ei tapahdu. Ensin on luovuttava alamaisuudesta, välinpitämättömyydestä ja perusteettomasta puolueuskollisuudesta.

torstai 5. heinäkuuta 2012

YLE radio 1:n ohjelma Brysselin koneessa 4.7.

Otsikkoon - Itsenäisyysmies haluaa kuopata EU:n - liittyen, jos tarkkoja ollaan, kyse ei ole EU:n kuoppaamisesta, vaan Suomen oman päätösvallan palauttamisesta. EU kuoppaa itse itsensä joskus aikanaan. Siihen eivät suomalaisten voimat riitä. Ne riittävät kyllä maamme itsenäisyyden palauttamiseen kun tahtotila on ensin riittävä.

Jostain syystä tähän tekstiin ei saa nyt liitettyä linkkiä ohjelmaan. Se löytyy kuitenkin kirjoittamalla hakukoneeseen "brysselin koneessa".