24. huhtikuuta 2009

Perusasioita EU-jäsenyydestä ja siitä eroamisesta

Suomen EU-jäsenyyden vaihtoehdoista ei juuri käydä avointa julkista keskustelua. Siksi on syytä tuoda esille muutamia perusasioita, jotka eivät ole tuttuja läheskään kaikille suomalaisille.

EU-jäsenyys on ristiriidassa Suomen perustuslain kanssa. Perustuslakimme mukaan Suomi on itsenäinen valtio ja ylin valta Suomessa kuuluu Suomen kansalle.

EU-Suomi ei ole itsenäinen, sillä Suomella ei ole enää itsenäistä lainsäädäntövaltaa niissä asioissa, jotka kuuluvat EU:n päätösvaltaan eikä Suomella ole enää omaa itsenäistä ulkopolitiikkaa. Ylin valta kaikissa asioissa, jotka EU on ottanut päätettäväkseen, kuuluu EU:n toimielimille.

Vaihtoehto EU-jäsenyydelle ei ole EU-kriittisyys. Kriittisyys ei riitä. Vaihtoehto on Suomen ero EU:sta. EU:sta ei ole vielä eronnut mikään jäsenmaa, mutta Grönlanti erosi aikanaan Euroopan yhteisöstä EY:stä. On siis hyvä muistaa, että:

1. Suomi voi erota EU:sta.

2. EU:sta erotaan eduskunnan enemmistöpäätöksellä.

3. EU:sta eroaminen ei tuo muutoksia suomalaisten vapaaseen liikkumiseen tai kaupankäyntiin EU-alueella. Sen takaa voimassa oleva Euroopan talousalue (Eta) –sopimus. Sveitsi on järjestänyt suhteensa EU:hun ilman Eta-sopimusta erillissopimuksilla.

4. EU:sta eroaminen ei maksa mitään eikä siitä seuraa mitään sakkomaksuja.

Mielipidetiedustelujen mukaan n. 70 prosenttia suomalaisista haluaa, että tärkeimmät asiat päätetään Suomessa. Tämä on mahdollista sen jälkeen, kun Suomi eroaa EU:sta.

EU-vaaleissa suomalaisilla on mahdollisuus ottaa kantaa Suomen itsenäisyyden palauttamisen eli EU:sta eroamisen puolesta. Itsenäisyyspuolueen vaaliteema on ”Erotaan EU:sta”. On huomattava, että yksikään eduskuntapuolue ei ole tällä kannalla.

Laajemmat perustelut EU:sta eroamiselle löytyvät täältä: http://www.ipu.fi/pub/eurovaalit2009/Vaaliohjelma

0 kommenttia: