2. huhtikuuta 2009

Lamaan pystytään vastaamaan suomalaisinkin toimin

Valtiovarainministeri Kataisen mukaan lama kääntyy nousuksi, kun maailman suurten pankkien huonot tase-erät on löydetty ja hoidettu ja kun luottamus rahoitusmarkkinoihin palautuu. ”Siitä se sitten lähtee”, sanoo Katainen.

Kataisen resepti on huono. Odotusajasta voi tulla pitkä. Se merkitsee passiivisuutta, työttömyyden merkittävää kasvua ja kuntien toteuttamaa peruspalvelujen heikentämistä.

Kataisen resepti on ymmärrettävä sikäli, että Suomi on osa euroaluetta ja EU:ta ilman omaa rahaa ja itsenäistä talouspolitiikkaa. Olemme kuin lastu maailmantalouden laineilla. Oman rahan ja itsenäisen päätösvallan puuttuminen ovat laman kanssa tuhoisa yhdistelmä.

Suomeen joudutaan ennen pitkää palauttamaan itsenäisyyden keskeiset elementit. Sitä ennen on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja kuin odottaminen.
Tarvittavia keinoja pitäisi yrittää käyttää, vaikka ne olisivat EU-määräysten vastaisia.

Työllistymistä voitaisiin helpottaa nostamalla alv-velvollisuuden alarajaa 100 000 euron liikevaihtoon. Vielä suurempi työllistävä vaikutus olisi sillä, että nykyiset työn sivukulut poistettaisiin ja vastaavat maksut kerättäisiin tuotannon jalostusarvon perusteella.

Taistelussa lamaa vastaan ja taistelussa ympäristön puolesta voidaan käyttää samaa lääkettä. Nykyinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiajärjestelmä tulee uudistaa. Tulevaisuus on uusiutuvassa hajautetussa energiantuotannossa. Kyseessä on historian suurin investointimahdollisuus ja samalla mahdollisuus laman voittamiseen.

Meneillään oleva kriisi osoittaa, että talousjärjestelmä pitää uudistaa perusteellisesti.
On rakennettava sellaista tulevaisuutta, jossa päätöksiä tehdään ihmisten eikä talouden ehdoilla ja jossa ihmisen tarpeet sovitetaan yhteen luonnon kestokyvyn kanssa.

0 kommenttia: