tiistai, 21. helmikuuta 2012

Valtuustoaloite uusiutuvasta energiasta

Alajärven kaupunginvaltuustolle

Uusiutuvaa energiaa kouluille

Energian saatavuus ja hinta ovat ja tulevat olemaan keskeisiä
kysymyksiä. Alajärvellä on tapahtunut edistystä uusiutuvan
energian käytössä, mutta vielä on paljon tehtävää.

Uusiutuvan energian hyödyntäminen on tulevaisuutta. Se on
parasta turvallisuuden, ympäristön, huoltovarmuuden,
työllisyyden ja kun kaikki kustannukset lasketaan, myös
talouden kannalta.

Alajärvellä on jo siirrytty monilla kyläkouluilla kotimaisen
lämmitysenergian käyttöön. Tätä suuntaa on hyvä jatkaa.

Esitän, että jokaiselle Alajärven kaupungin ylläpitämälle
koululle hankitaan pientuulivoimala ja aurinkopaneeleita.
Myös käyttöveden lämmittämiseen tarkoitettuja
aurinkokeräimiä voi olla järkevää hankkia.

Oikein toteutettuina tällaiset investoinnit maksavat itsensä
muutamassa vuodessa eli ovat siis taloudellisesti mielekkäitä.
Lisäksi niillä on suuri opetuksellinen arvo. Sekä koululaiset
että me varttuneemmat tarvitsemme toimivia esimerkkejä
nykyistä omavaraisemmasta energiantuotannosta.

Alajärvellä 20.2.2012

Antti Pesonen
Kaupunginvaltuutettu (IPU)

0 kommenttia: