tiistai, 29. maaliskuuta 2011

Ydinvoiman aika on ohi

Japanin ydinkatastrofi on kesken, eikä sen loppumisesta tai
todellisista vaikutuksista ole varmaa tietoa. Yhden
johtopäätöksen aika on kuitenkin jo tullut. Ydinvoiman aika on
ohi. Se kuuluu historiaan.

Japanissa tapahtui sellaista mitä ei pitänyt missään tapahtua.
Ydinkatastofin aiheuttivat maanjäristys ja siitä seurannut
hyökyaalto, mutta se ei ole asian ydin. Asian ydin on siinä,
että katastrofaalisen onnettomuuden mahdollisuutta ei voida
kokonaan sulkea pois missään ydinvoimalassa.

Ydinkatastrofin toteutuminen voi tarkoittaa laajoja ja
pitkäaikaisia vaurioita sekä ihmisille että luonnolle. On
myös mahdollista, että suuret alueet muuttuvat
asuinkelvottomiksi hyvin pitkikisi aikaa.

Puheet ydinvoiman edullisuudesta ovat irvokkaita, kun riskit,
ydinjätteet ja mahdollisten tuhojen seuraukset siirretään
tuleville sukupolville.

On aika tiedostaa, että ydinvoima on liian riskialtista ja
kallista. Onneksi se on myös tarpeetonta, sillä tarvittava
sähköenergia voidaan tuottaa uusiutuvista energialähteistä.
Kaikki tarvittava tekniikka on jo olemassa. Sen käyttöönottoa
on jarruttanut lähinnä keskittynyt energiateollisuus, joka
on pystynyt vaikuttamaan lainsäätäjiin. Uusiutuvaan energiaan
siirtymistä on jarrutettu tehokkaasti. Nyt on muutoksen ja
uusiutuvien energioiden aika.

Mistä sitten energiaa? Suomessa puuta voidaan käyttää
energianlähteenä lämpöä ja sähköä tuottavissa
yhdistelmävoimaloissa, joita on hyvä rakentaa taajamiin.
Tuulivoimaa rakennettiin v. 2010 Euroopassa joidenkin
tietojen mukaan 26 000 Mw. VTT:n tuoreen arvion mukaan
merelle rakennettavalla tuulivoimalla voitaisiin vuonna 2030
tuottaa jopa kolmannes Suomen sähköstä. Myös aurinkovoima
on Suomessa lähes hyödyntämättä. Samoin biokaasu. Suoran
sähkölämmityksen korvaaminen maalämmöllä säästäisi
lämmitykseen käytettävästä sähköstä n. 60 prosenttia. Tämä
voidaan toteuttaa antamalla muutostöihin valtion takaamaa
pitkäaikaista lainaa tai investointitukia. Energiankäytön
tehostaminen ja säästäminen on myös syytä muistaa.

Kiinteistökohtainen energiantuotanto on tulevaisuutta.
Energiajärjestelmän uudistamisessa tulee valtiovallalla olla
keskeinen veturin rooli. Näihin asti valtiovalta on lähinnä
kuunnellut, mitä teollisuus haluaa. Tärkeysjärjestykseen
on tultava muutos. Päättäjillä pitää olla näkemystä ja
rohkeutta asettaa kansalaiset ja tulevat sukupolvet
markkinoiden vaatimusten edelle.

0 kommenttia: