maanantai, 22. elokuuta 2011

Suomi on sumussa, koska avointa julkista keskustelua ei ole

Valtionvarainministeri Urpilaisen mukaan Suomi on sumussa. Ei
siis ole tietoa missä ollaan ja mihin ollaan menossa.

Suunnistus haluttuun päämäärään ei onnistu ellei tiedetä missä
ollaan. Siksi yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen
selvittämiseen - paikallistamiseen - pitää olla jatkuvasti
mahdollisuus. Pitää olla rohkeutta kuunnella kaikkia arvioita
siitä, missä olemme. Ellei tällaista rohkeutta ole,
kiusalliset, eliitin mielestä väärin ajattelevien esittämät
arviot sivuutetaan. Näin on käynyt. Ja nyt ollaan sumussa.

On kysymys mm. siitä, että tosiasioiden tunnistaminen ja
tunnustaminen on kiusallista niille, jotka ovat nykyisen
globalisaatiopolitiikan ja uusliberalismin takana.

Yksi esimerkki: Suomessa tehtyjen työtuntien määrä väheni
vv. 1990-2006. Samaan aikaan kokonaistuotanto (BKT)
kaksinkertaistui ja vienti kolminkertaistui. Tuotanto siis
kasvoi voimakkaasti yhtä aikaa kun ihmistyön määrä väheni.
Mihin johtopäätökseen tästä pitäisi tulla? Siihenkö, mitä
nyt tarjotaan ratkaisuksi: Työuria on pidennettävä?

Samaan asiaan liittyy julkinen valhe työttömyyden määrästä.
Todellinen työttömien määrä on noin kaksinkertainen
virallisiin tilastoihin verrattuana. Tilanne on sama niin
Suomessa, koko EU:ssa, kuin esim. USA:ssa. Rakenteellinen
suurtyöttömyys on peitetty tilastokikkailulla.

Kun koneilla ja tuotannon tehostamisella korvataan ihmistyötä,
pitäisi tuloksena olla pyrkimys työajan lyhentämiseen, työn
jakamiseen ja siihen, että työn ja tuotannon tulokset pitää
saada hyödyttämään entistä paremmin kaikkia kansalaisia.

Tämä on kuitenkin liian arka aihe niille, jotka hyötyvät
pääomasiirtojen vapauttamisesta. Ja myös niille, jotka
toteuttavat keskittämispolitiikkaa.

On sanottu, että emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla
samoin kuin silloin kuin loimme niitä. Kuitenkin
nykytilanteesta pyritään eteenpäin samojen ns.
asiantuntijoiden voimin, jotka ovat nykyiseen tilanteeseen
vieneet. Kelvottoman järjestelmän asiantuntijat ohjaavat
meitä sumussa eteenpäin.

Niin kiire ei saisi sumussa matkaavilla olla, etteikö voitaisi
pysähtyä ja selvittää perusteellisesti onko suunta yhtään
oikea.

0 kommenttia: