keskiviikko, 8. helmikuuta 2012

Kuntien teurastuksella pyritään palvelujen yksityistämiseen

Kuntien määrän ennennäkemätön leikkaus tuntuu järjettömältä. Rajun keskittämisen yksi seuraus on kunnallisen kansanvallan alasajo. Yksittäisen kuntalaisen ääni ei laajoissa suurkunnissa kuulu mihinkään.

Kuntien teurastukseen on toki jokin syy. Se on julkisen sektorin alasajo ja sen tuottamien palvelujen yksityistäminen. Kyse on EU:n politiikan toteuttamisesta. Tätä ei toki voida sanoa, vaan keskittämispolitiikan perusteeksi tarjotaan palvelujen turvaamista.

Tähänastisissa kuntaliitoksissa erityisesti reuna-alueiden asukkaiden palvelut ovat heikentyneet. Keskittämispolitiikka on inhimilliselta ja myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta mieletöntä. Mutta keskittäminen palvelee kyllä niiden taloudellista etua, jotka voivat hyötyä julkisen sektorin alasajosta.

Suomen keskustajohtoisen hallituksen EU-ministeriryhmä
käsitteli oheista karttaa
kokouksessaan 26.7.1993. Kartta toisesta blogista
sisältää 88 pientalousaluetta. Kyse on EU:n aluehallinnon
toteuttamisesta. Kataisen hallituksen pyrkimys suurkuntiin on
siis vanhaa perua.

Kuntien perusongelma on rahan puute. Perusturvan ja koulutuksen rahoitus voidaan turvata kun valtiovalta ottaa sille kuuluvan vastuun peruspalvelujen rahoituksesta ja huolehtii siitä, että suomalaisen työn ja tuotannon tulokset jäävät riittävässä määrin hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Suomalaisilta kysytään nyt, onko meillä kykyä päättää omista asioistamme ja tehdä tarvittava yhteiskunnallinen muutos ennen kuin seinä tulee vastaan.

0 kommenttia: