sunnuntai, 17. huhtikuuta 2011

Itsenäisyyspuolueen tavoitteet ovat suomalaisten enemmistön perimmäisten tavoitteiden ja etujen mukaisia - Suomen suunnanmuutos toteutuu äänestämällä

Suuri osa suomalaisista on saanut kyllikseen harjoitetusta
politiikasta. Eriarvoisuus ja köyhyys ovat lisääntyneet,
kansalaisille ja eduskunnalle kuuluvaa päätösvaltaa on
siirretty maasta pois ja Suomea on ujutettu syvemmälle EU:n
ja Naton sotilasliittokehitykseen. Kaikki tämä on tehty
eduskunnan ja hallituksen päätöksillä vastoin suomalaisten
enemmistön tahtoa.

Näillä näkymin sama linja jatkuu eduskuntavaalien jälkeen.
Vaaleissa tulee suuria muutoksia eduskunnan kokoonpanoon ja
puolueiden voimasuhteet muuttunevat melkoisesti. Politiikan
suunta ei silti vielä ole muuttumassa. Tämä johtuu siitä,
että kaikki nykyiset eduskuntapuolueet ovat sitoutuneet
pitämään Suomen EU:n jäsenenä. Ja EU-jäsenyys sanelee
Suomessa toteutettavan politiikan.

Suurin muutos, mikä vaaleissa voi tapahtua, on
Itsenäisyyspuolueen nousu eduskuntaan. Sillä tulee olemaan
kauaskantoisia vaikutuksia. Vihdoin tulee kuuluviin niiden
ääni, jotka haluavat palauttaa menetetyn valtiollisen
itsenäisyyden hyvinvoinnin ja turvallisuuden perustaksi.
Kun IPU pääsee esittämään tavoitteensa kaikille
suomalaisille, siitä kasvaa merkittävä voimatekijä. Syynä on
IPU:n ohjelma, joka on suomalaisten enemmistön perimmäisten
tavoitteiden ja etujen mukainen.

Eduskuntavaaleissa on kysymys Suomen suunnasta lähivuosina.
Suunta on muuttumassa hitaasti mutta varmasti. Suuri muutos
on jo tapahtunut ihmisten mielissä, kun monet ovat luopuneet
vanhasta puolueuskollisuudestaan.

IPU haluaa oikeudenmukaisuuden ja kansanvallan lisäämistä,
sotilasliittokehityksen torjumista ja eroamista EU:sta.
Suomen suunnan muuttaminen kohti IPU:n esittämiä tavoitteita
tulee käytännössäkin ajankohtaiseksi ehkä ennemmin kuin
osaamme odottaa. EU ja euro ovat jatkuvassa kriisissä.
Suuryhtiöiden ja suurten jäsenmaiden ohjaama
liittovaltiohanke ei pysty vastaamaan kansalaisten
perustarpeisiin.

IPU:lla on toteuttamiskelpoinen ja rakentava uudistusohjelma.
Siitä löytyy suunta parempaan ja turvallisempaan
tulevaisuuteen.

0 kommenttia: