tiistai, 28. kesäkuuta 2011

Valtuustoaloite pormestarimallin selvittämisestä

Alajärven kaupunginvaltuustolle

Kuntalain 24 §:n mukaan: "Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa
sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisena
kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin
valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan
ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. Pormestari toimii
kunnanhallituksen puheenjohtajana."

Alajärven kaupunginjohtaja on jäämässä piakkoin eläkkeelle.
Esitän, että kaupungissa otetaan vakavasti huomioon
mahdollisuus siirtyä pormestarimalliin ja selvitetään
perusteellisesti tuon vaihtoehdon eri puolia verrattuna
kaupunginjohtajan valintaan.

Pormestarimallilla on ilmeisiä hyviä puolia. Vaikka kuntalaki
ei ikävä kyllä tunne sitovia kunnallisia kansanäänestyksiä ja
lain mukaan valtuusto valitsee pormestarin, on valinnasta
mahdollista järjestää neuvoa-antava kunnallinen
kansanäänestys. Tämä tekee mahdolliseksi siirtymisen enemmän
kansalais- ja kuntalaislähtöiseen demokratian malliin.
Kuntalaisten mahdollisimman suoraan valitsemalla
pormestarilla olisi takanaan vahva tuki ja samalla velvoite
toiminnalleen.

Neuvoa-antavalla kansanäänestyksllä olisi ainakin kaksi
myönteistä seurausta. Se pakottaisi keskusteluun siitä,
miten kaupunkia halutaan viedä eteenpäin ja miten olemassa
oleviin ongelmiin tartutaan. Lisäksi se antaisi
kuntalalaisille sitä valtaa, joka heille kuuluu - edellyttäen,
että valtuusto sitoutuu noudattamaan kansanäänestyksen
tulosta.

Pormestarin toimikausi voi olla enintään valtuustokauden
mittainen, joten neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys
olisi luontevaa järjestää kunnallisvaalien yhteydessä.

Valtansa ja vastuunsa kuntalaisilta saanut pormestari voisi
tuoda kaupungin hallintoon sitä usein kaivattua uutta, jota
tarvitaan kaupungin kehittämiseen ja perustehtävien
hoitamiseen epävarmojen tulevaisuuden näkymien vallitessa.

Alajärvellä 27.6.2011

Antti Pesonen
Kaupunginvaltuutettu (IPU)

0 kommenttia: