maanantai, 5. joulukuuta 2011

Itsenäisyys on palautettava eroamalla EU:sta

Suomi menetti valtiollisen itsenäisyytensä, kun se liitettiin
Euroopan unioniin. Tämä on yksinkertainen tosiasia. Se on
silti hyvin vaikea asia, sillä yhä vielä 17 vuoden
EU-jäsenyyden jälkeen aika monet pitävät Suomea itsenäisenä.

Käsitteet on määriteltävä. On kerrottava, mitä tarkoitetaan
vaikkapa itsenäisyydellä tai demokratialla. Ellei niin tehdä,
kuljetaan sumussa, kuten nyt EU-Suomessa tapahtuu.

Itsenäisellä valtiolla on muista valtioista riippumaton
lainsäädäntövalta, siihen nojaava itsenäinen
tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka. EU-Suomella ei
ole mitään näistä itsenäisen valtion tunnusmerkeistä.

Itsenäisyys on aidon demokratian, siis kansanvallan perusta.
Demokratia tarvitsee toimiakseen puitteet. Ne puitteet ovat
valtiollisessa itsenäisyydessä.

Toimivassa demokratiassa kansalaisten enemmistön tahto
muovautuu poliittisiksi päätöksiksi. Demokratia syntyy
keskustelusta. Tarvitaan siis avoimuutta erilaisille
näkemyksille. Itsenäisyyden ja demokratian kaltaisista
käsitteistä pitää käydä julkista keskustelua. EU-Suomessa
ei tällaista keskustelua käydä. Medialla on demokratian
toimivuuden kannalta keskeinen rooli.

EU on demokratian vastainen suurten jäsenmaiden ja
suuryritysten johtama harvainvalta. Nyt unionista tehdään
yhä syvempää liittovaltiota. Suomen osalta näkyvissä on jo
pitkälti tuhotun hyvinvointiyhteiskunnan paheneva alasajo,
joka merkitsee eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymistä
sekä kansallisomaisuuden rippeiden hävittäminen.

On tehtävä suunnanmuutos. Menetetty itsenäisyys on
palautettava demokratian ja hyvinvoinnin perustaksi. Eurosta
ja EU:sta on erottava. Tämä mahdollistaa myös itsenäisen
ulkopolitiikan ja irrottautumisen meneillään olevasta
sotilasliittokehityksestä.

Maailman suuret kriisit vaativat laajaa yhteistyötä. Sitä
voivat parhaiten tehdä valtiot, jotka eivät ole EU-jäsenyyden
kaltaisissa alistusuhteissa. Ekologiset, taloudelliset ja
yhteiskunnalliset kriisit vaativat harvainvaltaisten
rakenteiden alistamista palvelemaan kansalaisia. Matka kohti
uutta itsenäisyyttä on samalla matka kohti tasapainoisempaa
ja turvallisempaa yhteiskuntaa ja maailmaa.

0 kommenttia: