tiistai 19. kesäkuuta 2012

Eurovelka on ulkomaan velkaa

Velka veli otettaessa, veljenpoika maksettaessa. Näin kertoo kansanviisaus. Velkaa on siis mukavampi ottaa kuin maksaa takaisin. Vanha viisaus pitää liiankin hyvin paikkansa myös nykyaikana.

Kehitysmaiden velkaantumisen kaava on ollut tiedossa jo pitkään. Ulkomaista velkaa on tarjottu usein runsaasti. Ongelmat ovat alkaneet siinä vaiheessa, kun on tarvittu uutta velkaa vanhojen velkojen maksamiseen. Velan saamisen ehtona on ollut mm. valtion omaisuuksien myynti, julkisten palvelujen yksityistäminen ja markkinoiden avaaminen ulkomaisille yrityksille. Aiemmin lähes omavaraisten valtioiden on ollut pakko viedä tuotteitaan saadakseen velkojen maksuun tarvittavaa ulkomaan valuuttaa. Viennistä saatava raha on ollut tiukassa, kun se on pitänyt hankkia muualle jalostettaviksi viedyistä halvoista raaka-aineista. Piiskurina "rakenteellisten uudistusten" toteuttamisessa ovat olleet Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Hyödyn tästä eriarvoisuutta ja köyhyyttä tuottaneesta politiikasta ovat korjanneet pieni paikallinen eliitti sekä kansainväliset suuryritykset ja -sijoittajat.

Nyt samaa köyhyyden globalisaatiota toteutetaan rikkaammissa maissa. Syventämisvaiheessa olevan EU-liittovaltion tärkein kokoonpanoliima on euro, varsinkin velkaeuro. Ylivelkaantuneiden jäsenmaiden miettiessä tulevaisuuttaan voidaan sanoa, että "eurosta eroaminen tulee liian kalliiksi". Ja tuleehan se kalliiksi jos näkymänä on, että siirryttäessä oman rahan käyttöön sen arvo suhteessa euroon romahtaisi, mutta euromääräiset velat jäisivät maksettaviksi. Eurovelka on ulkomaan velkaa. Eurossa pysyminen tulee kuitenkin vieläkin kalliimmaksi.

Suomi on vielä siinä tilanteessa, että omaan rahaan siirtyminen olisi helppoa. Suomen talous ei ole vielä romahduspisteessä. On mahdollista ottaa käyttöön oma raha ja tehdä siitä Ruotsin kruunun tavoin kelluva valuutta. On järkyttävää, että mikään nykyisistä eduskuntapuolueista ei tätä vaadi.

Omaan rahaan sirtymisen vaikeus on henkisellä puolella eli kysymys on tahtotilasta. Europropaganda on tehnyt tehtävänsä. On syytä muistuttaa, että euro ei suinkaan ole ollut vakaa, vaan se vahvistui muutamassa vuodessa suhteessa USA:n dollariin yli 90 prosenttia. Tämä on vaikeuttanut Suomen vientiä ja kotimarkkinayritysten toimintaa. Euron ansioksi on väitetty alhaisia korkoja. Kuitenkin Suomen todellinen korkotaso oli yhtä alhainen kuin euroaikana vv. 1960-1985. Korkeiden korkojen aika 1990-luvun lamassa syntyi politiikasta, jolla valmistaudutiin EU-jäsenyyteen.

Oma raha on yksi valtion itsenäisyyden edellytys. Oma raha tarvitaan, että voidaan rakentaa omaa taloutta ja huolehtia kansalaisten hyvinvoinnista.

Suomi joutuu ennen pitkää ottamaan käyttöön oman rahan. Se on parasta tehdä ennen kuin on pakko.

Ei kommentteja: