3. toukokuuta 2009

Rakenteellinen korruptio vallitsee Suomessa – muutos on mahdollinen

Sanavapauden päivänä 3.5.2009

Yleisradion MOT-ohjelmassa 20.4. kerrottiin ay-liikkeen maksamista ”piilotuista” SDP:lle ja Vasemmistoliitolle. SDP sai ay-tukea v. 2008 lähes 400 000 euroa.

SDP:n puoluesihteeri Ari Korhonen puolusti puolueensa ay-liikkeeltä saamia tukirahoja. Korhosen mukaan ay-liikkeeltä saatava apu on vain muutaman prosentin luokkaa puolueen kokonaisrahoituksesta.

SDP:n osuus verovaroista eduskuntapuolueille kuluvana vuonna maksettavasta yhteensä 45 miljoonan euron puoluetuesta on n. 9 miljoonaa euroa. Sekä Keskusta että Kokoomus saavat v. 2009 puoluetukia yli 10 miljoonaa euroa. Eduskunnan ulkopuolella oleville puolueille puoluetukea ei makseta.

Kevään 2008 vaalirahoituskeskustelu osoitti, että elinkeinoelämä rahoittaa merkittävästi suurimpia eduskuntapuolueita. Vaille merkittävää julkisuutta on vielä jäänyt mm. suurimpien kaupunkien kaavoitukseen ja rakennusoikeuksien jakamiseen liittyvä puoluerahoitus.

Puoluerahoitus, joka ei ole avointa ja tasapuolista, on rakenteellista korruptiota, joka estää aidon demokratian toteutumista. Rakennekorruptiota on myös tiedotusvälineiden toiminta, jolla suositaan vallassa olevia ja vaietaan keskustelu niille kiusallisista vaihtoehdoista.

Ilman kaikkien puolueiden tasapuolista kohtelua suurimmissa tiedotusvälineissä ei voida puhua reiluista vaaleista.

Reiluissa vaaleissa kaikki vaaleissa mukana olevat voivat esittää oman vaihtoehtonsa äänestäjille. Silloin voidaan odottaa että äänestäjät innostuvat laajemmin käyttämään ääntään. Näin voidaan vähentää yhteiskunnallisia jännitteitä ja tehdä kansalaisten enemmistön tahtoa vastaavia päätöksiä.

Muutos kohti avoimuutta, todellista sananvapautta ja aitoa demokratiaa voi lähteä kansalaisten vaatimuksista. Tulevaisuudessa tarvitaan suoraa demokratiaa, sitovia kunnallisia ja valtakunnallisia kansanäänestyksiä.

0 kommenttia: