8. tammikuuta 2009

Työpaikkojen turvaamiseen tarvitaan uusia keinoja

Sdp:n varapuheenjohtaja Maria Guzenina-Richardson esitti äskettäin, että
valtio voisi tukea vaikeuksissa olevia pk-yrityksiä summalla, joka vastaa 25 prosenttia kuukausipalkasta.

Pääministeri Vanhanen kiirehti torjumaan esityksen sanomalla, että
”nykyisen kriisin varjolla ei pidä heittää hukkaan yhteismarkkinoiden ja vapaakaupan keskeisimpiä periaatteita”. ”Linja pitää olla”, jatkoi Vanhanen ja torjui protektionismin.

Eikö pääministeri ole huomannut, että vapaakaupan mallimaat USA:sta alkaen pyrkivät hädän hetkellä säilyttämään työpaikkoja. Valtio on otettu kaapista, jonne keinottelukapitalismiin uskoneet olisivat halunneet sen hylätä.

Protektionismi tulee sanasta suojella. Suomalaisten työpaikkojen suojelun pitäisi kiinnostaa maan pääministeriä.

Pk-yritysten työllistämisvaikeuksiin on parempiakin keinoja kuin Guzenina-Richardsonin esittämä malli. Työnantajalta perittävät työn sivukulut olisi poistettava ja vastaavat maksut kerättävä oikeudenmukaisemmalla tavalla, tuotannon määrän perusteella. Tällöin työvoimavaltaiset yritykset eivät tässä suhteessa enää olisi pääomavaltaisia yrityksiä huonommassa asemassa.

Pienyritysten syntymisen ja toimintaedellytysten parantamiseksi tulisi samalla päättää, että arvonlisäveroa ei peritä lainkaan alle 100 000 euron vuotuisesta liikevaihdosta.

Kotimarkkinatuotannon osuus kokonaistuotannosta on parissakymmenessä
vuodessa romahtanut 55:stä seitsemään prosenttiin. Vientivetoisen kasvun
varaan jätetty Suomi on nyt vaikeuksissa. Tilannetta pahentaa vahva euro,
joka haittaa sekä suomalaisyritysten vientiä että heikentää
kotimarkkinayritysten asemaa suhteessa tuontiin euroalueen ulkopuolelta.

0 kommenttia: