6. maaliskuuta 2009

Suomi ei ole enää itsenäinen – entä sitten?

EU:n parlamenttivaaleihin on aikaa kolme kuukautta. Vaaleja edeltävä aika tarjoaa mahdollisuuden keskusteluun Suomen ja EU:n suhteesta. Toivottavaa on, että erilaisia vaihtoehtoja Suomen tulevaisuudesta esitetään ja niistä myös keskustellaan julkisuudessa.

Kohtuullisen hyvä lähtökohta tulevaisuuden miettimiselle on tarkastella sitä, missä nyt ollaan. Siitä, missä nyt ollaan, voidaan olla eri mieltä – ja varmasti ollaankin – mutta sitä tärkeämpää olisi keskustella asiasta niin, että kansalaiset voisivat olla keskustelussa mukana ja tietoisia eri näkemyksistä.

Lienee nimittäin niin, että mitään kestävää yhteiskunnallista kehitystä ei saada aikaan, ellei sallita erilaisten näkemysten esittämistä siten, että ne kuuluvat kaikkien korvin. Nykyinen talousjärjestelmän kriisi on tästä varoittavana esimerkkinä.

Mikä on siis Suomen asema Euroopassa ja maailmassa v.2009?
Voisi lähteä vaikka siitä, että Suomi on menettänyt valtiollisen itsenäisyytensä. Tämä tapahtui, kun Suomi liitettiin Euroopan unioniin v. 1995 alusta.

Kun asiasta on toisenlaisiakin näkemyksiä, perustelen mitä tarkoitan valtiollisella itsenäisyydellä. Tarkoitan sitä, että itsenäisellä valtiolla on ainakin oma, muista valtioista riippumaton lainsäädäntövalta, tuohon lainsäädäntöön tukeutuva itsenäinen tuomioistuinlaitos ja oma ulkopolitiikka. Nämä Suomi saavutti itsenäistyessään v. 1917 ja ne Suomi menetti EU-liitoksessa.

Entä sitten? Jos ja kun tämä lähtötilanne tunnustetaan, voidaan miettiä tulevaisuuden vaihtoehtoja todellisuuspohjalta. Nyt, kun julkisuudessa eletään siinä harhassa, että Suomi on edelleen itsenäinen, on tulevaisuuden rakentaminen hapuilua pimeässä. Kyse on paljon enemmästä kuin itsenäisyyspäivän juhlien uudelleen nimeämisestä.

Itsenäisyyspuolue osallistuu EU-vaaleihin tuodakseen esille mm. sen, että suuriin tämän hetkisiin ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää maamme itsenäisyyden palauttamista, siis eroamista EU:sta. Tarvitaan aitoa kansainvälistä yhteistyötä nykyisten kansainvälisten alistussuhteiden tilalle ja tarvitaan puitteet, joissa demokratia, kansanvalta voi toimia. Ne puitteet ovat itsenäisyydessä. Itsenäisyys siis turvaa tulevaisuuden.

Kun keskeisiä käsitteitä, kuten demokratia ja itsenäisyys nykyään käytetään ties missä merkityksessä, olisi hyvä vaatia niiden käyttäjiä kertomaan, mitä he niillä tarkoittavat.
Itse tarkoitan demokratialla sitä, että kansan enemmistön mielipide muotoutuu poliittisiksi päätöksiksi. Demokratia on sitä, että annetaan kansan päättää, ei sitä että se saadaan päättämään jostakin. Demokratian toteutuminen edellyttää avointa julkista keskustelua ja reiluja vaaleja ja mieluiten kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia, mm. sitovia kansanäänestyksiä.

0 kommenttia: