25. tammikuuta 2009

Ydinvoima on kallis, tarpeeton ja riskialtis energiantuotantomuoto

Ydinvoiman tai pitäisi sanoa atomivoiman käytöstä on liikkeellä erilaisia
tietoja. Niiden todenperäisyys selviäsi kansalaisille parhaiten, kun
asiasta käytäisiin avointa julkista keskustelua, jossa asiasta eri mieltä
olevat saisivat tuoda kantansa esille. Näin ei Suomessa valitettavasti ole tapahtunut ja siitä johtuen suuret energiayhtiöt voivat edelleen yrittää
rakentaa atomivoimaa, joka on monissa Länsi-Euroopan maissa
kansalaiskeskustelun perusteella hylätty.

Atomivoiman sanotaan tuottavan päästötöntä energiaa. Kuitenkin saksalaistutkimusten perusteella atomivoima tuottaa ilmaan enemmän
hiilidioksidia kuin maakaasun käyttö. Tämä johtuu sekä atomivoimalan
rakentamisesta että uraanin louhinnan päästöistä.
Atomivoiman rakentamista perustellaan myös työllisyyden paranemisella.
Atomivoima työllistää kuitenkin selvästi vähemmän kuin uusiutuvien
energialähteiden käyttö.

Atomivoimalla tuotetun energian väitetään olevan edullista. Väite on
kaukana todellisuudesta. Atomisähkön tuotannossa suuri osa
kustannuksista siirretään tuleville sukupolville ja jo nykyisille
veronmaksajille.

Jo aikoja sitten on selvitetty, että jos atomivoimaloiden riskit
hinnoiteltaisiin kuten muun yritystoiminnan riskit, olisi atomisähkön
tuotanto kannattamatonta. Eduskunta on siksi siirtänyt ydinvastuulailla kustannusvastuun vakavan atomivoimalaonnettomuuden sattuessa
veronmaksajille. Voitot sähkön tuotannosta ovat siis yksityisiä, mutta suuronnettomuuden sattuessa kansa maksaa jälkien korjaamisen.
Toinen asia on kuinka paljon jää korjattavaa, koska pahimmillaan atomivoimalaonnettomuus voi tehdä laajat alueet elinkelvottomiksi
tuhansien vuosien ajaksi. Katastrofiriski on olemassa parhaimmissakin atomivoimaloissa.

Jäteongelma on todellisuudessa ratkaisematta. Radioaktiivista jätettä
riittää kymmenien tuhansien vuosien ajaksi. Suomessa ei ole mitään
sellaista tietoa jäteongelman ratkaisusta, jota ei olisi muualla
maailmassa ja missään ei jäteongelmaan ole löydetty kestävää ratkaisua.

Energiantuotantojärjestelmä on uudistettava lähivuosikymmeninä kokonaan
ja nyt on tärkeää tehdä oikeita valintoja. Eurajoen Olkiluotoon rakennetaan
vielä pitkään surullisenkuuluisaa ja hyvin kallista atomivoimalaa.
Samanlaisia monumentteja ei pidä rakentaa enää yhtään lisää. Onneksi
atomivoiman rakentaminen on turhaa eli siitä voidaan luopua.

Atomivoimalle on olemassa halvempia, turvallisempia ja kestävämpiä
vaihtoehtoja. Energian säästäminen on otettava tosissaan. Uusiutuvien energialähteiden koko järkevästi käytettävissä oleva valikoima on otettava käyttöön. Puusta on Suomessa saatavissa paljon energiaa sekä öljyn
korvaamiseksi lämmityksessä, että sähkön tuotantoon. Tuulivoimalla on
Suomessa valtavat mahdollisuudet. Tuuliolot ovat täällä paremmat kuin
Saksassa, mutta Saksan tuulivoiman tuotanto oli v. 2006 lopussa 340-
kertainen Suomen tuotantoon verrattuna. Saksan tuulivoimalla tuotettu
sähkömäärä vastaa 68 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Biokaasua
voidaan helposti tuottaa sekä liikennepolttoaineeksi että sähkön
tuotantoon. Yhdestä säilörehupaalista – olet varmaan nähnyt pelloilla
noita valkoisia pallukoita – saadaan biokaasua niin paljon, että
henkilöauto kulkee sillä 700 kilometriä.

Toukokuussa 2007 pidetyssä energiaseminaarissa erään suuren metsäteollisuusyrityksen edustaja sanoi kauppa- ja teollisuusministerille:
”Älkää rakentako uusiutuvia (energioita), sillä se estää ydinvoiman lisärakentamisen”. Selvästi sanottu.

Tähän asti ovat suurteollisuus ja sitä pokkuroiva Suomen poliittinen
johto onnistuneet jarruttamaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa.
On jo korkea aika vaatia, että totuus tulee esiin ja aloitamme siirtymisen
kohti kestävää energian tuotantoa ja käyttöä.

(Oulussa 24.1.2009 järjestetyn ydinvoiman vastaisen mielenosoituksen jälkitunnelmissa)

0 kommenttia: