16. toukokuuta 2009

Entä jos EU liittyy Natoon?

EU:n perustuslain – nykyiseltä nimeltään Lissabonin sopimuksen – keskeisiä määräyksiä on se, että EU:sta tulee oikeushenkilö. Jos unionista tulee oikeushenkilö, se voi solmia kansainvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden puolesta. Käytännössä oikeushenkilöllisyys tekisi EU:sta liittovaltion ja jäsenmaista sen osavaltioita.

Oikeushenkilö-EU voisi esim. liittyä Naton jäseneksi. Päätös voisi olla jopa helppo tehdä, sillä valtaosa EU-maista on Naton jäseniä. EU:n päätöstä ei luultavimmin kysyttäisi suomalaisilta, joista suuri enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä.

Lissabonin sopimuksen voimaantulo on epävarmaa. Se riippuu erityisesti irlantilaisista, jotka pakotetaan äänestämään asiasta uudelleen. Edellisen äänestyksen tulos oli EU:n kannalta väärä, siis hylkäävä.

Jos Lissabonin sopimus kaatuu, on ilmeistä, että EU:ssa pyritään toteuttamaan sen ydinsisältö – unionin oikeushenkilöllisyys ja määräenemmistöpäätösten käyttöönotto – jollakin muulla tavalla.

Suomen tulevaisuuden vaihtoehdoista olisi tärkeää käydä avointa julkista keskustelua. Niin voitaisiin varautua tulevaan ja vähentää yhteiskunnallisia jännitteitä.

Itsenäisyyspuolueen mielestä paras ratkaisu Suomelle on eroaminen liittovaltioksi pyrkivästä EU:sta, jota rakennetaan suurten EU-maiden ja suuryritysten ehdoilla. Itsenäisyys myös mahdollistaisi parhaiten aidon kansainvälisen yhteistyön.

0 kommenttia: