16. helmikuuta 2009

EU haluaa lisätä varustelumenoja

Europarlamentaarikko Anneli Jäätteenmäki kirjoitti Helsingin
Sanomien Vieraskynä-palstalla 16.2., että ”EU:n yhteinen
puolustus- ja turvallisuuspolitiikka lähtee siitä, että
resursseja ei lisätä vaan niiden käyttöä tehostetaan”.
Jäätteenmäki sanoo, että Suomen hallituksen päätös jatkuvista
ja säännöllisistä korotuksista Suomen varustelumenoihin
poikkeaa Euroopan unionin yleisestä kehityksestä.

On pakko kysyä, onko Jäätteenmäki lukenut EU:n perustuslain
eli ns. Lissabonin sopimuksen, jonka eteneminen on jumissa
Irlannin kansanäänestyspäätöksen jälkeen? Lissabonin sopimus
sisältää määräyksen, jonka mukaan EU:n jäsenmaat sitoutuvat
lisäämään sotilaallisia voimavarojaan. Näin ollen Jäättenmäen
tekstin otsikko ”EU haluaa varustelumenot kuriin” on kaukana
todellisuudesta.

Siinä Jäätteenmäki on oikeassa, että hallitukset eivät ole
saaneet äänestäjien tukea sotilasmenojen lisäyksille, koska
eurooppalaiset uskovat rauhaan. Samoin voi täysin yhtyä
Jäätteenmäen ajatukseen, että kansainvälisten kriisien
ratkaisussa tulisi korostaa rauhanomaisia keinoja.

0 kommenttia: